Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Alümin Nedir? Hakkında Bilgi

Alümin Nedir?

Doğada korindon ve zımpara taşı, hidratlı olarak da boksitte bulunan alüminyum oksit (AI2O3). 1754'te A. S. Marggraf tarafından bulundu. Suda çok az çözünen, 2045°C'ta ergiyip 2980°C'ta kaynayan beyaz bir katıdır. Asit ve bazlardaki çözünürlüğü, kristal suyunun çokluğuyla birlikte artar; asitlerle alüminyum tuzu, bazlarla da alüminatları verir. Hidratlı alümin, jelatinimsi renksiz bir maddedir. Boyarmaddeleri tutarak laklar meydana getirdiği için tekstilde mordanlama maddesi olarak ve sıvıların renginin giderilmesinde kullanılır. Alümin, esas olarak alüminyum üretiminde ve ateş tuğlası yapımında kullanılır.

Dost Site