Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Alto Nedi? Hakkında Bilgi

Alto Nedi?

Kadın seslerinin en kalın olanı. Kontralto da denir. Terim, aynı alandaki çocuk ve erkek sesleri için kullanıldığı gibi, Fransızcada "viyola" karşılığı olarak da kullanılır. Alto anahtarı, portenin üçüncü çizgisine konan "do" anahtarıdır.

tags alto nedir? hakkında bilgi ile ilgili viyola

Dost Site