Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Altın Oran (Altın Bölüm) Nedir? Hakkında Bilgi

Altın Oran (Altın Bölüm) Nedir?

Altın Oran (Altın Bölüm) Nedir?

Bir doğru parçasının özel bir biçimde bölümü ve bu bölümle elde edilen özel bir oran. Bir AB doğrusu AB/BE = BE/AE olacak biçimde (yani büyük parçası, küçük parçayla AB doğrusu arasında orta orantılı olacak biçimde) bir E noktasınca bölündüğünde bu bölüme altınbölüm, AB/BE oranına da altınoran denir. Altınoran (A5-1) / 2 - A5 ya da yaklaşık olarak 0,618'e eşittir. Paydaları Fibonacci serisini oluşturan 1/1, 1/2, 2/3, 3/5, 5/8, 8/13, 13/21 dizisinin terimleri, bu orana gitgide yaklaşan değerleri verir. Klasik geometride özel bir ilgi uyandıran altınorandan çeşitli alanlarda yararlanılmaktadır. Kenarları bu oranı veren dikdörtgenin, sinema ve televizyondaki çerçevelemede önemli bir yeri vardır. Uzunluğu a olan bir doğruyu altınbölen nokta çizimle şöyle bulunur: Dik kenarlarından biri a, öteki a/2 olan dik üçgen çizilerek küçük dik kenar pergelle hipotenüse taşınır. Hipotenüsün a/2'den farkı yine pergelle, bölünecek doğru üzerine taşınarak, altınbölen nokta işaretlenir. Hipotenüsün uzunluğu A5 a/2 olduğundan, bu nokta-nın, doğrunun başlangıcına uzaklığı a(A5-1)/2'dir.

tags altın oran nedir? hakkında bilgi ile ilgili altın bölüm

Dost Site