Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Alternatif Akım Nedir? Hakkında Bilgi

Alternatif Akım Nedir?

Devredeki yönünü devrenin sabitlerinden bağımsız bir frekansla periyodik olarak değiştiren elektrik akımı. Frekansı f olan bir alternatif akım, en basit biçimiyle I=In sin (2¹ft) formülüyle ifade edilir. Burada t zamanı, In ise akımın aldığı en yüksek değeri göstermektedir. Böylece ifade edilen alternatif akım, alternatif akımların en çok bilinen ve kullanılanı, yani sinüzoidal akımdır. Alternatif akımın zamana göre grafiği, her periyotta aynı biçimi gösterir. Her bir yarım periyoda alternans denir ve bir periyot süresince akım şiddetinin iki alternansının cebrik toplamı sıfırdır. Alternatif sinüzoidal akım, homojen bir manyetik alan içinde, uçlarında birer bilezik bulunan bir sarımın periyodik olarak döndürülmesiyle kolayca elde edilebilir.

tags alternatif akım nedir? hakkında bilgi ile ilgili

Dost Site