Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Altay Dilleri Hakkında Bilgi

Altay Dilleri

Dil toplulukları arasında Ural-Altay dil ailesinin iki büyük kolundan biri. Türkçenin de bu koldan olduğu kabul edilir. Bu bölüme giren diğer diller Moğolca, Tunguzca, Mançuca ve kimi bilim adamlarına göre de Kore ve Japon dilleridir. Ancak Kore ve Japon dillerinin bu aileden olduğu kuşkuludur. Ayrıca Türkçenin de bu dil ailesinden olduğunu kuşkuyla karşılayan bilim adamları da vardır. Dil birliğine ad olan "Altay" sözcüğü, Altay Sıradağları'ndan gelmektedir. Köken olarak Türkçe "altun" Moğolca "altan" sözcükleriyle açıklanır ve "altın dağları" anlamına gelir. Terim olarak dilbilime girişi yenidir. Bu gruba giren Türk lehçe ve şiveleri, önceleri Fin-Tatar, Türk-Tatar ve Turani gibi terimlerle adlandırılmıştır.

tags altay dilleri nelerdir? hakkında bilgi ile ilgili türkçe hangi dil ailesindedir? Ural Altay

Dost Site