Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Alsas Eyaleti Hakkında Bilgi

Alsas Eyaleti

Alsas Eyaleti

Merkezi Strasbourg olan eski bir eyalet. Yüzölçümü 8.310 km2, nüfusu 1.624.372 (1990). Alsace, Karaorman'la Vosges Dağları'ndan Ren Irmağı'na kadar uzanır. Batıda bu dağlar hayvancılığa elverişli yaylalar ve yerleşimin yoğun olduğu, özellikle dokuma sanayiinin geliştiği derin ovalar meydana getirirler. Vosges Dağları'nın eteklerinde bağcılık ve tarım ileridir. Avrupa'nın önemli bir yol kavşağında bulunması yüzünden ticaret ve sanayi gelişmiştir. Petrol ve hidro-elektrik santralları vardır. Madencilik ve besin üretimi bu bölgenin önemli üretim dallarıdır. Alsace, 1948'de Vestfalya Antlaşması ile Fransa'ya bağlanmış; 1871'de de Almanya'ya bırakılmıştır. 1918'de Versay Antlaşması ile yine Fransızların eline geçmiştir. 1940'ta Almanlarca alınmış, 1944-1945 yıllarında büyük savaşlara sahne olmuştur. Şimdi Fransa'nın Yukarı ve Aşağı Ren yönetim bölgelerini oluşturur.

tags Alsas eyaleti hakkında bilgi ile ilgili nerededir? fransa alsace

Dost Site