Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Alp Er Tunga Destanı Hakkında Bilgi

Alp Er Tunga Destanı

Alp Er Tunga Destanı

Alp Er Tunga adlı bir Türk hakanının kişiliği çevresinde oluşmuş destan. Kaşgarlı Mahmut'un "Divan-ı Lügati't Türk" te yer yer örnek parçalar aldığı Alp Er Tunga ile ilgili bir sagu (ağıt) ve Yusuf Has Hacib'in "Kutadgu Bilig"de, bu kahramana ilişkin beyitleri, destanın ne zaman oluştuğu konusunda bilgi vermemektedir. Her iki yazar da Alp Er Tunga'nın efsanevî Türk kahramanı Efrasyab olduğunu söylemektedirler. Kesin olan Alp Er Tunga'nın çok eski zamanlarda yaşamış bir Türk kahramanı olduğu, bu kahramanın çevresinde oluşan destanların Türkler arasında yüzyıllarca yaşadığıdır.

tags alp er tunga destanı hakkında bilgi ile ilgili alp er tunga kimdir?

Dost Site