Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Almanca Dili Hakkında Bilgi

Almanca Dili

Hint-Avrupa dil ailesinin Cermen kolundan bir dil. Almancanın bugünkü lehçeleri iki ana grupta toplanmaktadır: Aşağı Almanca, Yüksek Almanca. Aşağı Almancanın içinde yer alan lehçeler ise şunlardır: Aşağı Frankça, Aşağı Saksonca, Doğu Aşağı Almanca. Yüksek Almancanın lehçeleri ise şunlardır: Yukarı Almanca (İsviçre, Alsace ve Schwab Almancaları, Avusturya Almancası, Doğu Frankça, Orta Almanca, Ripwar Frankçası). Bir de 14. yüzyıldan beri Aşkenaz Musevilerince konuşulan Yahudi Almancası bulunmaktadır. Bugün yeryüzünde Almanya, Avusturya, İsviçre, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Arjantin gibi birçok ülkede 100 milyonu aşkın insan tarafından konuşulan Almanca, bilim, kültür, teknik ve ticaret dili olarak büyük bir yaygınlığa sahiptir.

tags almanca almanca dili nedir? hakkında bilgi ile ilgili Hint-Avrupa dil ailesi almanca hangi dil ailesindendir?

Dost Site