Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Alkali Toprak Metalleri Hakkında Bilgi

Alkali Toprak Metalleri

Periyodik sistemin IIA grubundaki berilyum, magnezyum, kalsiyum, stronsiyum, baryum ve radyum elementlerinin ortak adı. Bazılarının bileşikleri toprakta bulunduğu ve hidroksitleri kuvvetli baz (alkali) olduğu için bu adla anılırlar. Donuk renkli, bileşiklerinde +2 değerlikli, aktif metallerdir. Alkali metallerden daha az aktif olup aktiflikleri, hidroksitlerinin suda çözünürlüğüyle ve grup içinde de atom sayısıyla birlikte artar. Karbonatları ve ilk ikisininkiler dışında sülfatları suda çözünmez.

tags alkali toprak metalleri nedir? hakkında bilgi ile ilgili toprak alkali metalleri

Dost Site