Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Tescil Nedir?

Hukuk terimi olarak Tescil: Resmi kütük veya defterlere bir konunun (hakkın) yazılması, kayıt düşülmesi.
Tarih terimi olarak Tescil: Onay.
Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık terimi olarak Tescil: Herhangi bir şeyi resmî olarak kaydetme, kütüğe geçirme.
Trafik ve İlk Yardım terimi olarak Tescil: Herhangi bir şeyi resmî olarak kaydetme, kütüğe geçirme.
Ekonomi, Bankacılık terimi olarak Tescil: Kayıtlı sermaye sistemine tabi anonim ortaklıklarda, sermaye artırımı işlemleri tamamlandıktan sonra sermaye artırımının tescili için, Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen ve ödenmiş hisse senedi tutarını gösteren belgedir.
Emlak ve Gayrimenkul terimi olarak Tescil: Tescil, tapu kütüğüne yazım demektir. Ayni ve şahsi haklara yönelik işlemlerin gerekleri yerine getirildikten sonra tarih ve yevmiye numarası ile kütüğe tescil edilir. Tescil siyah veya mavi mürekkepli kalemle ve kitap harfleriyle okunaklı şekilde genelde elle yazılır. Ancak şerhler ve beyanlar sütununa yazılması gereken bazı belirtmelerin (örneğin, imar uygulaması, kamulaştırma gibi) kaşe halinde basıldığı da olmaktadır. Tescilsiz iktisaplar dışında, ayni haklar tapu siciline tescil ile kazanılır.

Benzer Emlak ve Gayrimenkul Terimleri:

Sponsorlu Bağlantılar
Dost Site