Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Tefrik Nedir?

Edebiyat terimi olarak Tefrik: Anlamla ilgili sanatlardandır. Aynı çeşide giren iki şey arasına, birbirine aykırı taraflar (tebâyün) sokularak bir farklılık meydana getirilmesidir. Örnek:

Budur farkı gönül mahşer rûz-ı hicrândan
Kim ol cânım verir cisme bu cismi ayırır cândan
Ortak çeşit gün, aykırı taraflar ise cisme can verme, cisimden canı ayırmadır.
Hukuk terimi olarak Tefrik: Ayırma
Emlak ve Gayrimenkul terimi olarak Tefrik: Kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulacak yerlerle ilgili verilen vekâletnamelerde geçmekte olup, bağımsız bölümlerin hissedarlar arasında ayrılması, bölüşülmesi anlamında kullanılmaktadır.

Benzer Emlak ve Gayrimenkul Terimleri:

Sponsorlu Bağlantılar
Dost Site