Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Taslak Nedir?

Sanat terimi olarak Taslak: 1- Sonradan çalışarak bitirmek üzere, bir resim ya da heykelin önceden hazırlanan şekli.

2- Eskiz. Resim, heykel ve mimarlıkta yapıtın ölçeğini, kompozisyonunu ya da ışık etkileri gibi öğeleri belirleme amacı ile yapılan şematik nitelikli çizimi.
Siyaset terimi olarak Taslak: Bir şeyi, bir sanat veya edebiyat eserini ana çizgileriyle, türlü bölümleriyle belirten ön çalışma, eskiz.
Tiyatro terimi olarak Taslak: Bir şeyi, bir sanat ve edebiyat eserini ancak ana çizgileriyle, türlü bölümleriyle belirten ön çalışma, eskiz.

Benzer Tiyatro Terimleri:

Sponsorlu Bağlantılar
Dost Site