Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Sismoloji Nedir?

Coğrafya terimi olarak Sismoloji: Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının nasıl yayıldığını, depremlerin ölçülmesi ve depremle ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalıdır.
Yapı-Dekorasyon terimi olarak Sismoloji: Yer hareketlerini ve depremleri inceleyen bilim dalı.
Güvenli Yaşam / Doğal Afet terimi olarak Sismoloji: Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının nasıl yayıldığını, depremlerin büyüklüğünün ölçülmesini ve depremle ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalı.
Sosyal Bilgiler terimi olarak Sismoloji: Depremleri inceleyen bilim dalına sismoloji denir.
Deprem terimi olarak Sismoloji: Depremlerin oluş nedenleri, deprem dalgalarının yerküre içinde nasıl yayıldıkları, zayıf ve kuvvetli yer hareketinin kayıt edilmesi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi teknikleri, deprem tehlikesinin belirlenmesi ve zararlarının azaltılması konuları ile uğraşan jeofizik biliminin uzmanlık alanı, deprem bilimi.

Benzer Deprem Terimleri:

Sponsorlu Bağlantılar
Dost Site