Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

ŞAHMERAN VEYA ŞAHMARAN NEDİR? HAKKINDA BİLGİ

ŞAHMERAN VEYA ŞAHMARAN NEDİR?

ŞAHMERAN VEYA ŞAHMARAN NEDİR?

Anadolu masal ve efsanelerinde yer alan doğaüstü bir yılan, "şah-ı maran" (yılanların şahı). Bu yaratık, kadın başlı ve yılan gövdeli olarak betimlenir. Türk edebiyatında Şahmeran ile ilgili ilk hikâyeye 15. yüzyılda ve Abdi Musa'nın "Câmâsbnâme" adlı mesnevisinde rastlanmaktadır. Şahmeran bundan sonra Anadolu masallarında işlenmiştir. Dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinin mitolojilerinde yılana yer verilmiştir. Fakat Abdi Musa'nın hangi kaynaktan yararlandığı bilinmemektedir.

tags şah-ı maran şahmaran hakkında bilgi ile ilgili bilgiler araştırma kaynak yazılar ansiklopedik bilgi wikipedi vikipedi

Dost Site