Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Sabunlaşma Nedir? Hakkında Bilgi

Sabunlaşma Nedir?

Sabun yapımında kullanılan kimyasal tepkime. Sabunlaşma, bir yağın (esterin) gliserin ve uzun zincirli karboksilli asidin sodyum tuzunu verecek biçimde alkali hidrolizidir. Söz konusu yağın bütünüyle sabunlaşması için gerekli potasyum hidroksitin miligram cinsinden ifadesi, ilgili yağın sabunlaşma sayısı adıyla anılan bir özelliğidir.

tags sabunlaşma nedir özelliği hakkında bilgi

Dost Site