Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Rehin Hakkı Nedir?

Hukuk terimi olarak Rehin Hakkı: Bir alacağın yerine getirilmemesi durumunda, hak sahibine, belli bir malı sattırma yetkisi veren hak.
Emlak ve Gayrimenkul terimi olarak Rehin Hakkı: Bir borca karşılık bir malın teminat gösterilmesidir. Başka bir ifadeyle; borcun ödenmemesi halinde alacaklıya rehin konusu olan şeyi, icra kanalıyla sattırıp, satış bedeli üzerinden alacağını alma hakkı veren sınırlı bir ayni haktır. Gayrimenkul rehininin; İpotek, ipotekli borç senedi ve irat senedi şeklinde üç türü vardır.

Benzer Emlak ve Gayrimenkul Terimleri:

Sponsorlu Bağlantılar
Dost Site