Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Öklid Bağıntıları Nedir? Hakkında Bilgi

Öklid Bağıntıları Nedir?

"bir dik üçgende, (1) dik kenarların kareleri, hipotenüsle, onun üzerindeki izdüşümlerinin çarpımına; (2) yüksekliğin karesi, hipotenüs üzerinde ayırdığı parçaların uzunlukları çarpımına eşittir" biçimindeki eşitlikler. Örneğin hipotenüsü a=5 cm. olan bir dik üçgenin kenarlarından biri b=4 cm. ise üçüncü kenar, Pithagoras Teoremi'nden c=3 cm. bulunur. b'nin hipotenüs üzerindeki izdüşümü p, c'ninki de k ise, (1)den c2=p.a yazılıp p=9/5 ve b2=k.a yazılıp k=16/5 cm; (2)den de, h yükseklik olmak üzere, h2=p.k yazılıp h=12/5 cm. bulunur.

tags Öklid Bağıntıları hakkında bilgi ile ilgili bilgiler araştırma kaynak yazılar ansiklopedik bilgi bilgi ansiklopedisi wikipedi

Dost Site