Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Mevlevilik Nedir?

Tarih terimi olarak Mevlevilik: Mevlana Celalettin Rumi'nin oğlu sultan Velet tarafından, Mevlana'nın ölü-münden sonra, XIII. yüzyıl-da Konya'da kurulan, temeli Mevlana'nın görüşle-rine dayanan, evreni tanrı-nın bir belirtisi sayan, varlığın birliği ilkesini benimseyen, insanı evrenin özü olarak gören, müzikli, rakslı tören-lerle tanrıya ulaşmayı amaçlayan sünni tarikattır.

Benzer Tarih Terimleri:

Sponsorlu Bağlantılar
Dost Site