Masal oku dinle izle

Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

LİZOZOM NEDİR? HAKKINDA BİLGİ

LİZOZOM NEDİR?

LİZOZOM NEDİR?

0,3 mikron büyüklüğünde, canlı hücrelerde çok sayıda bulunan sitoplazma cisimciği. Lizozom, içerisindeki çok sayıdaki enzimler, özellikle nükleaz ve fosfatazlar sayesinde, gerektiğinde sitoplazmayı sindirerek azaltır. Örneğin aç kalan bir insanın zayıflaması, lizozomların etkinliğinden ötürüdür.

tags lizozom hakkında bilgi ile ilgili sitoplazma cisimciği enzim nükleaz fosfataz

Dost Site