Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Kamulaştırma Nedir?

Tarih terimi olarak Kamulaştırma: Kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için gerek duyulan taşınmazlara el konulması ile sınırlıdır. Ulusallaştırmadan temel farkı da budur.
Haritacılık (Kartografya) terimi olarak Kamulaştırma: Kamu yararına projelerin uygulanmasında özel iyelik konusu taşınmaz malların karşılığı ödenerek kamuya kazandırılması.
Belediyecilik-Kamu Yönetimi terimi olarak Kamulaştırma: Devlet veya kamu tüzel kişilerince, kamu yararının gerektirdiği hallerde, karşılığını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamına veya bir kısmına el konulması veya üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi işlemİ.
Emlak ve Gayrimenkul terimi olarak Kamulaştırma: Devlet veya diğer kamu tüzel kişilerinin, kamu yararının gerektirdiği hallerde, karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamına veya bir kısmına el koyması işlemidir.

Benzer Emlak ve Gayrimenkul Terimleri:

Sponsorlu Bağlantılar
Dost Site