Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Jeofizik Nedir?

Coğrafya terimi olarak Jeofizik: 1- Yerkürenin ve onu çevreleyen atmosferi ile uzay ortamındaki gezegenlerin, uyduların ve güneşin fiziksel ve yapısal özelliklerini fizik ve matematik yöntem ve yaklaşımlar kullanarak inceleyen bilim dalına Jeofizik denir.
Jeofizik bilim dalında kullanılan yöntemler: gravite, manyetik, sismoloji, sismik, elektrik, elektromanyetik, palemonyetizma, radyometrik, jeotermik yöntemler ve kuyu loglarıdır.


2- Yer yuvarlağını ve atmosferi etkileyen doğal fiziksel olayların inceleyen bilim dalı. Atmosfer fiziği, hidrosfer fiziği, litosfer fiziği gibi dallara ayrılır.
Güvenli Yaşam / Doğal Afet terimi olarak Jeofizik: Fiziksel yöntemlerle yerküre ve diğer gök cisimlerinin içyapısını inceleyen bilim dalı.
Belediyecilik-Kamu Yönetimi terimi olarak Jeofizik: Yer kabuğundaki hareketlerin ve oluşumların mekanik olarak incelendiği bilim dalı.
Deprem terimi olarak Jeofizik: Yerkürenin ve onu çevreleyen atmosferi ile uzay ortamındaki gezegenlerin, uyduların ve güneşin fiziksel ve yapısal özelliklerini fizik ve matematik yöntem ve yaklaşımlar kullanarak inceleyen bilim dalına Jeofizik denir. Jeofizik bilim dalında kullanılan yöntemler: gravite, manyetik, sismoloji, sismik, elektrik, elektromanyetik, palemonyetizma, radyometrik, jeotermik yöntemler ve kuyu loglarıdır.

Benzer Deprem Terimleri:

Sponsorlu Bağlantılar
Dost Site