Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Harç Nedir?

Üniversite terimi olarak Harç: Yükseköğrenim öğrencilerinin okudukları programa göre, her yıl yeniden belirlenen eğitime katkı paylarıdır. Harç miktarları Bakanlar Kurulu tarafından her yıl eğitim maliyetlerine göre yeniden belirlenir. Bir süre önce yapılan bir değişiklikle, İkinci öğretimler dışındaki normal öğretim programlarında harçlar kaldırılmıştır. Bu konu ile ilgili bilgilere tercih klavuzlarından ulaşılabilir.
Mutfak - Yemek terimi olarak Harç: Garnitür, sos, iç veya pişirme suyu olarak ayrı bir kapta hazırlanıp yemeğin üzerine veya içine karıştırılan malzeme.
Yapı-Dekorasyon terimi olarak Harç: Kargir duvarlar ile iç ve dış sıvaların yapımında kullanılan ve mineral esaslı bir bağlayıcı, harç kumu, su ve gerektiğinde ilave edilen katkı maddelerinin uygun oranlardaki karışımları ile oluşturulan bir yapı malzemesi.
Osmanlıca terimi olarak Harç: Resmi işlerde devlet veznesine ödenen para.
Konfeksiyon terimi olarak Harç: Giysilere süs için dikilen hazır şerit.
Hukuk terimi olarak Harç: Resmi bir muamele başvurusu yapılırken ödenmesi gereken yasal meblağ.
Ziraat (Tarım) terimi olarak Harç: Harcanan para. Bir çeşit vergi
Belediyecilik-Kamu Yönetimi terimi olarak Harç: Yapıda tuğla ve taşları birbirine bağlamak ve kagir duvar ile tavanları sıvamak için kullanılan, kum, kireç, çimentoyu su ile karıştırılarak yapılan hamur.
Emlak ve Gayrimenkul terimi olarak Harç: 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) tarifede belirtilen tapu işlemlerinden, verilen tapu hizmeti karşılığında alınan paradır. Günümüzde tapu harçları T.C. Ziraat Bankası ve Vakıflar Bankası tüm şubelerine yatırılabilmektedir. Harcı yatırılmadan tapu işlemi yapılamaz. Yapan memur sorumlu olur.

Benzer Emlak ve Gayrimenkul Terimleri:

Sponsorlu Bağlantılar
Dost Site