Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Eşevrecilik Nedir? Hakkında Bilgi

Eşevrecilik Nedir?

(Fr.: simultaneisme" href="/simultaneisme.htm">simultaneisme, İng.: simultaneism, Alm.: Simultantechnik), edebiyatta ayrı ayrı mekânlarda geçen olayları aynı evrede, yani zamandaki birlikteliği içinde sergileme tekniği ve anlayışı. Eşevrecilik tekniğini kullanan yazar, çeşitli olguların çokluğunu, aynı anda olan olayların heterojenliğini, dünya görüşleri, çabalar ve isteklerdeki ayrılıkları, değişik çevre ve durumları ele alarak yansıtmayı hedefler. Okuru, bunların çelişkili yapısına dayanarak etkilemeyi amaçlar. Modern romanda eşevreciliği kullanan yazarlar arasında Döblin (Berlin Alexanderplatz), Dos Passos (Manhattan Transfer), Sartre ve Böll (Saat Dokuz Buçukta Bilardo) sayılabilir.

Dost Site