Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Emlak Beyan Değeri Nedir?

Belediyecilik-Kamu Yönetimi terimi olarak Emlak Beyan Değeri: Emlak Vergisi kanunu'na göre genel beyan dönemlerinde taşınmaz maliki veya hissedarları tarafından belediyelere verilen emlak beyannamelerinde belirtilen değerdir.
Emlak ve Gayrimenkul terimi olarak Emlak Beyan Değeri: Emlak Vergisi Kanununa göre genel beyan dönemlerinde taşınmaz maliki veya hissedarları tarafından belediyelere verilen emlak beyannamelerinde belirtilen değerdir. Bu değere kayıtlı değer de denir. Tapu harçlarına esas matrah hesaplanırken, bu değere sonraki her yıl için belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunacak değerden aşağı olmamak üzere taraflarca müdürlüğe bildirilen değer üzerinden harç hesaplanır.

Benzer Emlak ve Gayrimenkul Terimleri:

Sponsorlu Bağlantılar
Dost Site