Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Bahariye Nedir? Hakkında Bilgi

Bahariye Nedir?

Bahar betimlemesiyle başlayan kasidelerin adı. Bahar betimlemeleri gerçekçi değildir. Baharın çağrışımlarından yararlanılarak aşırı abartmalara gidildiği görülür. Nef'i'nin IV. Murat'ı övdüğü "Esti nesim-i nevbahar..." sözcükleriyle başlayan kasidesi buna örnektir.

Dost Site