Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Biyonik Nedir? Hakkında Bilgi

Biyonik Nedir?

Biyonik Nedir?

Sezme ve yönelme gibi temel biyolojik süreçleri inceleyen bilim dalı. Beyin ile sezme ve yönelme hareketleri arasındaki karşılıklı ilişki, düzenli olduğu kadar karmaşıktır da. İnsan ve hayvanlarda bu süreçlerin basite indirgenmiş modelleri elektroniğe uygulanarak biyonikte ilk adımlar atılmıştır. Sözgelimi, belirli frekanstaki ışık kaynağına yönelebilme özelliğine sahip fotoselli bir robot, biyonik uygulama sayılmaktadır. Henüz gelişme durumunda olan biyonik, özellikle askerlik ve sanayide benzer süreçlerin benzetilmesinde (simüle edilmesinde) kullanılmak istenmektedir.

tags biyonik hakkında bilgi ile ilgili simüle fotoselli

Dost Site