Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Azil Nedir?

Hukuk terimi olarak Azil: 1- Vekâlet verenin, tek taraflı irade açıklaması ile vekâlet sözleşmesine son vermesidir.

2- Verilen temsil yetkisinin ortadan kaldırılması.
Tarih terimi olarak Azil: Görevden alma.
Emlak ve Gayrimenkul terimi olarak Azil: Vekâletnamedeki vekilin ve yetki belgesindeki temsilcinin yetkisinin sona erdirilmesi, azledilmesidir. Azil noterden yapılabileceği gibi tapu sicil müdürlüğüne verilecek bir dilekçe ile de yapılabilir. Azil belgesi tapu sicil müdürlüğüne ulaşınca aziller siciline kaydedilir. Vekâletle yapılan işlemlerde aziller sicilinden mutlaka arama yapılarak vekilin yetkisinin devam edip etmediğine bakılır.

Benzer Emlak ve Gayrimenkul Terimleri:

Sponsorlu Bağlantılar
Dost Site