Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Alüvyon Nedir?

Fen Bilimleri terimi olarak Alüvyon: Akarsuların taşıyıp yığdıkları balçık, kil vb. çok ince taneli şeylerin kum ve çakılla karışmasıyla oluşan yığın.
Coğrafya terimi olarak Alüvyon: Akarsular tarafından taşınarak çukur veya düz yerlere biriktirilen çakıl, kum, kil ve balçıktan oluşan maddeler.
Güvenli Yaşam / Doğal Afet terimi olarak Alüvyon: Kayaçların aşınması sonucu ortaya çıkan ve sular tarafından taşınarak biriktirilen kil, silt, kum, çakıl, taş ve diğer malzemelerin oluşturduğu tabaka.
Deprem terimi olarak Alüvyon: Suyun biriktirdiği kil, silt, kum, çakıl, taş ve jeolojik aşınma sonucu ortaya çıkmış diğer malzemeler.

Benzer Deprem Terimleri:

Sponsorlu Bağlantılar
Dost Site