Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Altın Oluk Nedir?

Hac ve Umre terimi olarak Altın Oluk: Kâ'be'nin Hatimin karşısındaki kuzey duvarının üst orta kısmındaki yağmurları akıtan oluk.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi terimi olarak Altın Oluk: Kâbe'nin damında biriken yağmur sularının Hicr'e akmasını sağlamak için Kâbe'nin kuzeybatı duvarının üzerine yerleştirilmiş oluk.

Oluk ilk kez, Hz. Peygamber otuz beş yaşında iken, Kâbe'nin, Kureyş kabilesi tarafından yeniden inşa edilmesi sırasında konmuştur. Kâbe'nin oluğu ilk defa Emevi halifesi Velid b. Abdülmelik (705-715)'in emri ile Mekke valisi Halid b. Abdullah tarafından altınla kaplatılmış, bundan böyle Altın Oluk diye anılmıştır.

Benzer Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri:

Sponsorlu Bağlantılar
Dost Site