Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Ahlak Nedir?

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık terimi olarak Ahlak: 1- İnsanların bir toplum içinde uyumlu yaşamaları için kendilerine göre belirledikleri ilkelerin tümüdür.

2- Hem belli bir davranış biçimi hem de kendimiz ve başkalarının eylemleri hakkında verilen yargılardır.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi terimi olarak Ahlâk: 1-Bir kişinin iyi veya kötü olarak nitelenmesine sebep olan manevî değerleri, huyları ve bunların tesiri ile ortaya koyduğu davranışların bütünüdür.

2-Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kuralları.

3-Belli bir dönemde belli insan topluluklarınca benimsenmiş olan, bireylerin birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen törel davranış kurallarının, yasalarının, ilkelerinin toplamı.
Genel Türkçe terimi olarak Ahlak: Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları
davranış biçimleri ve kuralları; iyi nitelikler, güzel huylar.
Eğitim-Öğretim terimi olarak Ahlak: 1. Toplu olarak yaşayan bireylerin uymak zorunda bulundukları eylem ve davranış kurallarına verilen ad.

2. Bir kimsenin içinde yaşadığı toplumsal çevrenin törelerine uyma yetisi.
Sosyal Bilgiler terimi olarak Ahlâk: Toplumun iyi ve doğru kabul edilen davranışları yapmak kötü ve yanlış kabul edilen davranışları yapmamaktır.
Tasavvufi-Tasavvuf terimi olarak Ahlak: Arapça, hulk'un çoğuludur. Huylar demektir. Ahlak, insanın manevi seciyesini temyiz eden hususiyetlere denir.
Kur'an-ı Kerim terimi olarak Ahlak: Huy, yaratılıştan gelen özellikler, yapı, mizaç, karakter, İnsanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan manevi nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu iradeli davranışlar bütünüdür.

Benzer Kur'an-ı Kerim Terimleri:

Sponsorlu Bağlantılar
Dost Site