Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Altun Yaruk Nedir? Hakkında Bilgi

Altun Yaruk Nedir?

Altun Yaruk Nedir?

(ALTIN IŞIK)Buddha dinini benimsemiş olan Uygur Türkleri'nin kutsal kitabı. Buddha dininin esaslarını ve Buddha'nın hayatına dair menkıbeleri anlatır. Dilinden, VIII-IX. yy'a ait olduğu tahmin ediliyor. Asıl adı Hintçe Suvarnaprabhasa'dır. Çince tercümesinden Uygurcaya Singku Seli Tudun adlı bir Uygur tarafından Beşbalık şehrinde çevrilmiştir. Kitabı ilk defa 1910 yılında Rus alimlerinden Moloff, Çin'in Kansu eyaletinde, dağlar arasında bir mağara tapınağında dağınık kâğıtlar arasında buldu, 1913-1917 yılları arasında Radloff ile beraber yayımladı. On kitap ve otuz bir bölümlük büyük bir eser olan Altun Yaruk'un birinci kitabı ile onuncu kitabındaki Üç Prensle Pars Hikâyesi, Dr. Saadet Çağatay tarafından, Uygurca aslı ve Türkiye Türkçesi'ne tercümesiyle birlikte yayımlandı (1945, Ankara).

tags altun yaruk nedir? kime aittir? hakkında bilgi ile ilgili uygur

Dost Site