Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Alt Limit Nedir? Hakkında Bilgi

Alt Limit Nedir?

Bir dizinin alt dizilerinin birbirinden farklı sonlu sayıdaki limitlerinin en küçüğü, Bir (an) dizisinin alt limiti, lim(an) ya da lim inf (an) biçiminde gösterilir. Bu limitlerin en büyüğüne de üst limit denir ve lim (an) ya da lim sup (an) biçiminde gösterilir. Bir dizi yakınsaksa tek bir limiti vardır ve alt ve üst limitleri eşittir. Örneğin (-1)n dizisinin alt limiti -1, üst limiti +1 iken, (1/n) dizisinin alt ve üst limitleri, dizinin limitine eşit olup sıfırdır.

tags alt limit nedir? hakkında bilgi ile ilgili

Dost Site